27 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

PASCARI OLGA

Aviz privind pierderea originalului actului notarial
Cet. PASCARI OLGA, cetățean a R. Moldova, data naşterii 23.09.1956, IDNP 2004022084727, domiciliată în R. Moldova, r-nul Sîngerei, satul Heciul Vechi, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 2779 din 26.06.2014, eliberat de notarul public din or. Sîngerei – C. Miron (licența nr. 320).