15 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Paşalî Mihail

Cet. Paşalî Mihail, domiciliat în RM mun.. Ceadir-Lunga, str. K.Marx 70, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare cumpărare nr. 2680, din 13.06.2000, întocmit de notarul Arnaut Ana .