13 martie, 2024 Mostenire

Parfentiev Valentina

Notarul Tatiana Carpov, cu sediul biroului: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 139, of. 19, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Parfentiev Valentina, cetățean al Republicii Moldova, născută la data de 03 februarie 1950 și decedată la data de 29 martie 2023, numărul de identificare 0980310019537. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 07 aprilie 2024.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.    Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor,  sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.