4 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Parfenii Vasili

Cet. Parfenii Vasili, domiciliată în r-nul Căuşeni, sat. Chițcani, str. Sadovaia, nr. 3, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testamentul autentificat cu nr. 1431 la 03.04.2007, de către notarul Cramarenco Valentina, cu sediul biroului în or. Căușeni, str. Meșterul Stanciu, nr. 3