28 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Parfenii Silvia

cet. Parfenii Silvia, cetățean moldovean, născută la 17.08.1947, c/p 2006042006246, domiciliată în Republica Moldova, mun.Chișinău, șos.Muncești, 788 ap.35, aduce la cunoștință pierderea originalului Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr.3136 din 07.08.2014 și Certificatului de moștenitor legal nr.3142 din 07.08.2014, eliberate de către notarul public Florea Adelina, cu sediul biroului în mun.Chișinău, bd.Dacia,24.