14 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Paraşciuc Petru

cet.Paraşciuc Petru, domiciliat  în Republica Moldova, mun.Chişinău, sectoru Botanica, bulevardul Traian, nr.19/3, ap.4,  aduce  la  cunoștință  pierderea  originalului  actului  notarial: Certificat de moştenitor testamentar nr.632 din 10.04.2009,  eliberat de  notarul de stat Panciuc Aurica, cu sediul biroului în Republica Moldova, or.Sîngerei, str.Independenţei, nr.111.