26 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Paraschiv Nicolae

AVIZ PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

cet. PARASCHIV NICOLAE, născut la data de 17.02.1978, cetățean al R.M., IDNP 0980909498138, legitimat cu buletin de identitate nr.B44068755, eliberat de ASP la data de 05.07.2023, domiciliat în s. Cigîrleni, r-nul Ialoveni, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal cu nr. 12242, eliberat de notarul de stat Diaconu Galina la data de 25.11.2008.
Plata pentru publicare a fost achitată de solicitantă la data de 26.04.2024 conform Ordinului de încasare a numerarului Nr.66590.