2 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Parasca Olga

          cet. Parasca Olga, domiciliată în s. Clocuşna, r-nul Ocniţa, R. Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalelor actelor notariale: Contractului de partaj al averii succesorale, din data de 08.07.2014, nr. 6171, autentificat de către notarul public Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinței, 63A, R. Moldova; Certificatului de moștenitor legal, din data de 08.07.2014, nr. 6169, eliberat de către notarul public Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinței, 63A, R. Moldova.