11 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Paramzina Irina

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. PARAMZINA IRINA, IDNP _0971103483637, domiciliată în mun. Chișinău, str. Nicolae Dima nr.21, ap.98, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1406 din 12.07.2005, autentificat de notarul Lidia Hrolovici, cu sediul în sat. Coșnița, r-ul Dubăsari, care se păstrează în arhiva ținută de notarul Lăpușneanu Tamara, cu sediul în sat.Coșnița, r-ul Dubăsari. –––