21 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

PANTEA VALENTIN

Expediat cu nr. 192
La data de 21.03.2024

Subsemnatul LEONID TATIAN, la cererea cet. PANTEA VALENTIN, solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Avizului privind pierderea originalului actului notarial cu următorul conţinut:

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. PANTEA VALENTIN, domiciliat în satul Călineşti, raionul Făleşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actelor notariale:
– Contractului de donaţie nr. 1-1825, autentificat de notarul Leonid Tatian la 16.07.2021

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitantul PANTEA VALENTIN, la data de 20.03.2024 conform contului spre plată nr. 603666225

Notarul Leonid Tatian