31 ianuarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Pantaz Grigorii

Cet. Pantaz Grigorii, domiciliat în R. Moldova, or. Floreşti, str. Dragoş Vodă, nr. 26, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor testamentar nr.2741 din 13.12.2001, întocmit de notarul Conoval Eugenia.