14 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Panicerschi Lilia

Cet Panicerschi Lilia, domiciliată în mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr. xx, bl. xx, ap. xx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 367 din 05.02.2018, autentificat de Notarul Roman Valentina.