7 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

PANÎ VERA

Cet. PANÎ VERA, cp  2001027362115, domiciliat/ă în sat. Trebujeni, raionul Orhei,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor testamentar nr. 1050 din 28.03.2002, eliberat de notarul Levinţa Vcalentina, cu sediul în mun. Orhei.