15 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Panaitov Fiodor

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Panaitov Fiodor, domiciliat în RM mun.. Ceadir-Lunga, s. Beşghioz, str. Lenin xx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor nr. 8320, din 12.12.2002, întocmit de notarul Arnaut Ana.