25 iulie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Pamucciu Roman

Pamucciu Roman, cu domiciliul în or.Vulcănești, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.7325 din 20.08.2012, eliberat de notarului or.Vulcănești, RM Tiuliu Natalia.