30 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

PALII VARVARA

Cet. PALII VARVARA, cetățean al Republicii Moldova, numărul de identificare 200101831445, domiciliată în Republica Moldova, raionul Căușeni, satul Săiți, str. M. Sadoveanu, nr. 87, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal cu nr.7032 din 02.05.2017 eliberat de către notarul Grosul Sergiu.