30 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

PALII VARVARA

Cet. PALII VARVARA, cetățean al Republicii Moldova, numărul de identificare 200101831445, domiciliată în Republica Moldova, raionul Căușeni, satul Săiți, str. M. Sadoveanu, nr. 87, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună cu nr. 7031 din 02.05.2017 eliberat de către notarul Grosul Sergiu.