30 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

PALII VARVARA

Cet. PALII VARVARA, cetățean al Republicii Moldova, numărul de identificare 2001018314453, domiciliată în Republica Moldova, raionul Căușeni, satul Săiți, str. M. Sadoveanu, nr. 87, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal cu nr. 1363 din 16.06.2006 eliberat de către notarul de stat Grosul Sergiu.