30 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

PALII VARVARA

Cet. PALII VARVARA, cetățean al Republicii Moldova, numărul de identificare 2001018314453, domiciliată în Republica Moldova, raionul Căușeni, satul Săiți, str. M. Sadoveanu, nr. 87, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună cu nr. 1361 din 16.06.2006 eliberat de către notarul de stat Grosul Sergiu.