16 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

PALAMARENCO ALEXANDRU

Cet. PALAMARENCO ALEXANDRU, domiciliat în mun. Orhei, str. Unirii 130, ap.41, , aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare, transmitere primire  a locuinţei în proprietate privată nr. 2-3829 din 17.12.1996, autentificat la biroul notarial de stat Orhei.