1 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

PALAICIUC VALENTINA

Cet. PALAICIUC VALENTINA, domiciliată în mun. Chişinău, str. Grenoble nr.165, bl.2 ap.49,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de donaţie nr. 9387 din 03.08.2010 autentificat de notarul public Levinţa Valentina cu sediul în mun. Orhei.