2 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Paladii Viorel

Cet. PALADII VIOREL, domiciliat s.Rotunda, raionul Edineț, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr.13949 din data de 17.10.2011, eliberat de  notarul Nimerenco Silvia.