29 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Paladi Igor

Cet.Paladi Igor, domiciliat în R.Moldova, raionul Edineţ, s.Rotunda, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare-cumpărare nr.1452 din 16.03.2015, înocmit de notarul Nimerenco Silvia.