23 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Paireli Pavel

Cet. Paireli Pavel, cetăţean al Republicii Moldova,domiciliată în raionul Şoldăneşti, satul Cu;mirca, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor legal din data de 20 martie 1998 nr. 1-1195 întocmit de către notarul superior de stat Pietraru Iurie la biroul notarial de stat din Şoldăneşti.