12 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Pahom Dorin

Pahom Dorin, a.n. 20.12.1991, IDNP 2007048005259, domiciliat(ă) în or. Orhei sat. Necușăieuca, Republica Moldova, care acționează pentru și în numele Pahom Radu, născut(ă) la data de 25.05.1993, IDNP 2008088003588, domiciliat(ă) în mun. Chișinău str. Milescu-Spătarul nr. 13 ap. 31, Republica Moldova, în baza procurii nr. 2-3512 din 04.03.2024, autentificat de către notarul, Veveriță Cristina, cu sediul în mun. Chișinău, Republica Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: al contractului de donație a terenului cu destinație agricolă nr. 7383 din 03.10.2003, autentificat de către notarul Ticu Boldescu.