18 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

PĂDUREŢ RITA

Cet. PĂDUREŢ RITA, domiciliată în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Gura Căinarului, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr.477 din 19.01.2016, întocmit de notarul public Conoval Eugenia.