8 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Ovseannicova Elena

Cet. Ovseannicova Elena, domiciliată în mun. Bălți, str. Independenței, nr. 37, ap. 13, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 3-7051 din 27.12.1994, întocmit de notarul Robu Ana, pe numele cet. Dubceac Anatolie.