2 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Ostrov Maria

Cet. Ostrov Maria, domiciliată în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Cuhureştii de Jos, număr de identificare 2004017057855, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului de moştenitor nr. 14925 din 07.12.2010, autentificat de notarul Ion Conoval.