23 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

OSTAVCIUC ALA

NOTAR GHEDREUŢAN DINA
Sediul: MD-5202, Republica Moldova, or.Drochia, str.31 August 16/1, tel.: (0252) 2-65-66

Nr. 440/40 din 22.04.2024

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Ostavciuc Ala, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial – Certificatul de moştenitor eliberat în baza testamentului, eliberat de notarul Ghedreuţan Dina la data de 26.04.2022 sub nr. 1- 412.