22 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

OSTAȘUC SVETLANA

OSTAȘUC SVETLANA, domiciliată în str. Decebal, nr. 57, ap. 8, orașul Glodeni, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea Contractului de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței ân prprietate privată cu nr. 2-671 din 24.02.1995, autentificat de notarul Valentina Dumanschi.