20 februarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Ostașevscaia Maria

cet.   Ostașevscaia Maria, domiciliată în s. Hădărăuți, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalelor actelor notariale: Certificatelor de moștenitor legal, din data de 30.01.2004, 23.06.2004, nr. nr. 279, 1746, întocmite de către notarul Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. Independenții, 47, R. Moldova.