24 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

Ostaș Diana

Cet. Ostaș Diana, născut (ă) la 13.10.1982, IDNP – 0991607324467, domiciliată în mun. Soroca, str. Dmitrie Cantemir nr. 13, ap. 22, R. Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor testamentar nr. 1092 din 23.02.2010, eliberat de notarul Cebotarean Tatiana