24 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Ostap Valentina

Subsemnata, Antohi Veronica, notar, cu sediul biroului în mun. Bender, Varniţa, str. Tighina, nr. 111, Solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Informației despre pierderea actului notarial cu următorul conținut:

– Cet. Ostap Valentina, a.n. 13.11.1956, IDNP 2003005064912, domiciliată în RM, r-l Anenii Noi, s. Varniţa, str. Ion Creangă, nr. 13G, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testamentul nr. 9029, din 14.12.2015, autentificat de notarul public Antohi Veronica, cu sediul biroului în mun. Bender, Varniţa, str. Tighina, nr. 111.