9 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

OSTALEP ION

Cet. OSTALEP ION, domiciliat în mun. Chişinău, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar nr.2332 din 19.08.2003, întocmit de notarul Vasile Stahurschi, cu sediul în sat. Sănătăuca, r-nul Camenca.