26 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

OSTACIUC GALINA

Cet. OSTACIUC GALINA, domiciliată în s. Cîșla, r-ul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: testamentul nr. 3 din 23.011.2008 autentificat la primăria s. Cîșla, r-ul Telenești, exemplar al originalului fiind păstrat în arhiva notarului Sandu Ina.