17 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

OSOIANU NINA

Cet. OSOIANU NINA, domiciliat în oraşul Făleşti, str. Ştefan cel Mare, nr.16, ap.,30, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  contractului de donaţie cu nr.5466 din 25.08.2014, autentificat la biroul notarului public Şoldan Iurie  din or.Făleşti.