5 martie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Osoba Galina

Cet. Osoba Galina, domiciliat(-ă) în mun. Soroca, str. N. Testemiţeanu nr. 20,  R. Moldova  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar  nr. 843 din 22.01.2018,  întocmit de notarul Cebotarean Tatiana.