15 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Ormanji Olesea

Cet. Ormanji Olesea, domiciliat în RM mun. Ceadir-Lunga, str. K Marx 3 ap. 1, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare+cumpărare nr. 8101, din 09.07.2018, întocmit de notarul Arnaut Alexandr.