15 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Oprea Nicolae

Cet. Oprea Nicolae, domiciliat în s.Lozova, str.Ștefan cel Mare, 21, r-nul Strășeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal nr.178 din 20.01.2020, întocmit de notarul public Țopa Inga.