4 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Oprea Cristina,

Cet. Oprea Cristina, cetăţean al Republicii Moldova, domiciliată în Republica Moldova, r-ul Orhei, sat. Pohorniceni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de donaţie 6454 autentificat la data de 31.07.2018, autentificat de către notarul Veveriţă Cristina