1 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Onofrei Gheorghe

Cet. Onofrei Gheorghe, care acționează în baza procurii nr. 551 din 21.01.2019, din „FISAJ-GRUP” S.R.L, în persoana Onofrei Anastasia,(autentific notarul Tiuliu Natalia) domiciliat în UTA Găgăuzia,Vulcănești, str. Cahul, nr. 48, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 2944 din 02.07.2010, întocmit de notarul Caraiani Olga.