20 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

ONICA SERGIU

Cet. ONICA SERGIU, domiciliat în Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Călăraşi, nr.67, ap.47, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare cu nr.5866 din 15.06.2001, autentificat de notarul Maria Mardari.