28 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Oloinic Elena

Cet. Oloinic Elena, domiciliată în R. Moldova, r-nul Rezina, s. Sîrcova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr. 1557 din 15.08.1995, autentificat la  BNS or. Rezina.