20 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

OLEINIC VIORICA

Cet. OLEINIC VIORICA, născută la 21.03.1978, cod personal – 0980110025936, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul de determinare a cotelor –părți din bunul imobil nr. 1/3641 din data de 24.01.2019, eliberat de notarul Guzun Aliona din or. Briceni, str. Independenței 19/3, R. Moldova