14 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Olaru Evghenia

 cet.Olaru Evghenia, cetățeană moldoveană, a.n.12.09.1950, număr de identificare 2004004070203, domiciliată în Republica Moldova, rnul Sîngerei, sat.Cubolta,  aduce  la  cunoștință  pierderea  originalului  actului  notarial: Certificat de moştenitor legal nr.2389 din 12.09.2000,  eliberat de  notarul Condorachi Olga, cu sediul biroului în Republica Moldova, or.Sîngerei, str.Presei, nr.1.