1 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

OCHINCIUC VICTOR

OCHINCIUC VICTOR, cetățean al Republicii Moldova, IDNP 2003036001513, domiciliat în mun. Chișinău, str. Gr. Ureche nr. 14, ap. 3, Republica Moldova, anunț pierderea actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 1-27, autentificat la data de 30 martie 2023, de către notarul Mardari Alexandru.