4 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Ocerednîi Roman

Cet. Ocerednîi Roman, domiciliat în municipiul Bălți, strada G. Coșbuc, 17, apartamentul 8, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de donație a bunului imobil numărul 3628 din 24.05.2019  întocmit de notarul Agachi Aliona, pe numele doamnei Malîșeva Elena.