16 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

OCA VERGINIA

Cet.  OCA VERGINIA, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial  : certificatul de moştenitor legal nr. 3060 din 01.04.2016, eliberat de notarul public Digori Galina, cu sediul în un. Orhei.