17 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

OBOROCEA NATALIA

Camerei Notariale din Republica Moldova

AVIZ privind pierderea originalului actului notarial

Cet. OBOROCEA NATALIA, cu domiciliul în r-l Căușeni, s. Grădinița str. Biruinței nr. 3 ap. 14, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
Contractului de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată, autentificat de biroul notarial de stat Ştefan Vodă cu nr. 3537 la 07.11.1995.

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 16.04.2024 conform contului spre plată nr. 46479.

Notarul Luchian Anatolie