2 februarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

O.C.N. ”Corporația de Finanțare Rurală” SA

O.C.N. ”Corporația de Finanțare Rurală” SA., cu sediul: mun. Chișinău, str. Ion Creangă nr. 10/5, reprezentată de cet. Jangă Viorel, cetăţenia Republicii Moldova, născut la 21.08.1977, domiciliat: R. Moldova, mun. Chișinău, str. D. Cantemir xx, ap. xx, în temeiul procurei nr. 2/1 -151 din 09.10.2019, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare- cumpărare nr.1889 din 29.10.1996, autentificat la BNS or. Rezina, R. Moldova.